Casetes de Vilaplana

Galería Casetes de Vilaplana I, II, III, IV, V.